קבצים

http://www.dafna.org.il/media/sal/pages/1197/f39_הנחיות המועצה לתנורי עץ נובמבר 2018.pdf