קבצים

http://www.dafna.org.il/media/sal/pages/1323/f39_מכתב לתושב 11.6.19 - הטבות מס.pdf