קיבוץ דפנה
קיבוץ דפנה
חסר רכיב

גשם יומי

22/04/2019
ממוצע רב שנתי לסוף שנה 602.9 מ"מ
ממוצע רב שנתי ימי גשם בשנה 67.5 ימים

גשם עד 23.04.19
הלילה והיום עד שעה 08:00
ירדו 2.9 מ"מ
ס"ה לפרק גשם זה 
20.0 מ"מ
סך הכל לעונה 848.2 מ"מ
ב-80 ימי גשם
אשתקד עד תאריך זה ירדו 438.6
 מ"מ
בממוצע רב שנתי עד תאריך זה ירדו 588.8 מ"מ

חסר רכיב