קיבוץ דפנה
קיבוץ דפנה
תגובות
  הוספה
  כותרת  
אפשר להגיב כאן
אהרון מן
18/09/2019 08:30
כמו שאתם רואים נתתי אפשרות להגיב. אתם מוזמנים אבל בבצורה הגונה ובשפה מכובדת.
אהרון מן