קיבוץ דפנה
קיבוץ דפנה
חסר רכיב

לקיבוץ שמיר דרוש/ה מנהל/ת כספים

04/11/2018
לקיבוץ שמיר דרוש/ה מנהל/ת כספים
התפקיד: אחריות כוללת על כל היבטי הנהלת החשבונות והכספים של קיבוץ שמיר, וכן ניהול אגף
הנהלת החשבונות וצוות העובדים/ות במחלקה.
פירוט תחומי אחריות:
• אחריות על ניהול מערכת הכספים של הקיבוץ )קהילה ועסקים( ושל התאגידים העסקיים.
• אחריות על תקינות ותפעול מערכות המידע.
• אחריות על הדוחות הכספיים והניהוליים המאוחדים של הקיבוץ )קהילה ועסקים(, עבודה
מול רו"ח של הקיבוץ וכן אחריות על הגשת דוחות תקופתיים לרשויות )מס הכנסה, ביטוח
לאומי, מע"מ, רשם האגו"ש(.
• אחריות כוללת על ניהול התמחיר של הקיבוץ )קהילה ועסקים(.
• ניהול תזרים המזומנים של הקיבוץ )קהילה ועסקים( ודיווח לגורמי הממשק.
• מעקב, פיקוח ובקרה על תקציבי החברים על פי מדיניות הקיבוץ.
• ליווי ממלאי התפקידים ומוסדות הקיבוץ, בהתאם לצורך.
• השתתפות בפורומים רלוונטיים )ועדת השקעות, ועדה כספית וכד'(.
• בקרה אחר תיק הנכסים הפיננסיים של הקיבוץ.
• ליווי מקצועי של עבודת מערך השכר.
כישורים ותכונות נדרשים לתפקיד:
• תואר אקדמאי רלוונטי )יתרון לרו"ח או בעלי/ות הכשרות מתאימות(.
• ניסיון מוכח בניהול חשבונות )ותק של 3 שנים לפחות(, לרבות בתפקיד ניהולי בתחום.
• מיומנויות בתכנון פיננסי.
• ניסיון בשוק ההון – יתרון.
• ניסיון בתכנון והובלת תהליכים מורכבים.
• הכרת קיבוץ כמערכת כלכלית וכצורת חיים.
• מנהיגות ויכולת הובלה ניהולית.
• תקשורת ויחסי אנוש טובים ויכולת עבודה בצוות.
• אמינות ציבורית ויושרה אישית.
• יכולת ייצוגית טובה, רהיטות בהתנסחות באופן מקצועי, בכתב ובע"פ.
כפיפות: יו"ר הנהלה כלכלית
היקף משרה: מלאה
מועד התחלת עבודה: ינואר 2019
התפקיד קדנציאלי ל- 4 שנים.
להגשת מועמדות יש להעביר קו"ח עד ה 20/11/2018
hr@shamir.biz לקרן קופיעץ, מנהלת משאבי אנוש, בדוא"ל
חסר רכיב