קבצים

http://www.dafna.org.il/media/sal/pages/1197/f39_חימום בתנורי עץ ביתיים - דף מידע לתושב דצמבר 2019.pdf