קיבוץ דפנה
קיבוץ דפנה

יום חיסונים נגד כלבת

מועד התחלה: יום שני , 24/02/2020 , 16:30
מועד סיום: יום שני , 24/02/2020 , 17:30
מקום האירוע: מבואה של ח"א
date=01%2F01%2F2099&type=show&max=0&f12=%D7%A9%D7%9D%20%D7%94%D7%9E%D7%96%D7%9E%D7%99%D7%9F&f4=%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%A0%D7%A8%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%9D