קבצים

http://www.dafna.org.il/media/sal/pages/1416/f39_מניעת יתושים- מכתב לישובים.pdf