חסר רכיב

מרפאה 04-6945781

03/03/2017
קבלה אחיות
ימים א' ב' ג' 9:30-14:00
יום ד15:00-18:00

יום ה' 9:30-15:00

בדיקות דם
ימים א' ב' ג' ה' 7:30-8:15

רופא + אחות

יום א' 16:0-20:00
יום ה' 9:30-13:30

מזכירה 04-6901616

ימים א' ב' ג' ה' 08:00-13:00

טיפת חלב

יום ו' 8:00-12:00

 

חסר רכיב