קיבוץ דפנה
קיבוץ דפנה
חסר רכיב

גשם יומי

17/02/2019
ממוצע רב שנתי לסוף שנה 602.9 מ"מ
ממוצע רב שנתי ימי גשם בשנה 67.5 ימים

גשם עד 17.02.19
הלילה והיום עד שעה 08:00
ירדו 21.5 מ"מ
ס"ה לפרק גשם זה 
63.3
 מ"מ
סך הכל לעונה 573.5 מ"מ
שהם 95% מהכמות השנתית
ב-50 ימי גשם
אשתקד עד תאריך זה ירדו 367.2 מ"מ
בממוצע רב שנתי עד תאריך זה ירדו 435.5 מ"מ

חסר רכיב