חסר רכיב

גשם יומי

07/12/2017
ממוצע רב שנתי לסוף שנה 608.0 מ"מ
ממוצע רב שנתי ימי גשם בשנה 67.8 ימים

גשם עד 7.12.17
הלילה והיום עד שעה 08:00
ירדו 9.6 מ"מ
ס"ה לפרק גשם זה 18.0 מ"מ
סך הכל לעונה 68.6 מ"מ
ב-11 ימי גשם
אשתקד עד תאריך זה ירדו 130.9 מ"מ
בממוצע רב שנתי עד תאריך זה ירדו 113.2 מ"מ

חסר רכיב