חסר רכיב

גשם יומי

11/10/2017
ממוצע רב שנתי לסוף שנה 608.0 מ"מ
ממוצע רב שנתי ימי גשם בשנה 67.8 ימים

גשם עד 10.10.17
הלילה והיום עד שעה 08:00
ירדו 5.4 מ"מ
ס"ה לפרק גשם זה 9.3 מ"מ
סך הכל לעונה 9.3 מ"מ
ב-2 ימי גשם
אשתקד עד תאריך זה ירדו 0.0 מ"מ
בממוצע רב שנתי עד תאריך זה ירדו 5.6 מ"מ

חסר רכיב