קיבוץ דפנה
קיבוץ דפנה
חסר רכיב

גשם יומי

10/09/2018
ממוצע רב שנתי לסוף שנה 608.0 מ"מ
ממוצע רב שנתי ימי גשם בשנה 67.8 ימים

גשם עד 13.10.18
הלילה והיום עד שעה 08:00
ירדו 14.7 מ"מ
ס"ה לפרק גשם זה 
14.7 מ"מ
סך הכל לעונה 15.0 מ"מ
ב-2 ימי גשם
אשתקד עד תאריך זה ירדו 9.3 מ"מ
בממוצע רב שנתי עד תאריך זה ירדו 6.3 מ"מ

חסר רכיב