קיבוץ דפנה
קיבוץ דפנה
חסר רכיב

גשם יומי

09/12/2018
ממוצע רב שנתי לסוף שנה 602.9 מ"מ
ממוצע רב שנתי ימי גשם בשנה 67.5 ימים

גשם עד 09.12.18
הלילה והיום עד שעה 08:00
ירדו 6.3 מ"מ
ס"ה לפרק גשם זה 
65.3 מ"מ
סך הכל לעונה 152.4 מ"מ
ב-19 ימי גשם
אשתקד עד תאריך זה ירדו 68.6 מ"מ
בממוצע רב שנתי עד תאריך זה ירדו 132.2 מ"מ

חסר רכיב