חסר רכיב

גשם יומי

19/02/2018
ממוצע רב שנתי לסוף שנה 608.0 מ"מ
ממוצע רב שנתי ימי גשם בשנה 67.8 ימים

גשם עד 19.2.18
הלילה והיום עד שעה 08:00
ירדו 1.6 מ"מ
ס"ה לפרק גשם זה 
45.8
 מ"מ
סך הכל לעונה 395.6 מ"מ
ב-36 ימי גשם
אשתקד עד תאריך זה ירדו 417.5 מ"מ
בממוצע רב שנתי עד תאריך זה ירדו 441.5 מ"מ

חסר רכיב