קיבוץ דפנה
קיבוץ דפנה
חסר רכיב

גשם יומי

13/05/2018
ממוצע רב שנתי לסוף שנה 608.0 מ"מ
ממוצע רב שנתי ימי גשם בשנה 67.8 ימים

גשם עד 13.05.18
הלילה והיום עד שעה 08:00
ירדו 9.4 מ"מ
ס"ה לפרק גשם זה 
9.7
 מ"מ
סך הכל לעונה 471.1 מ"מ
ב-57 ימי גשם
אשתקד עד תאריך זה ירדו 470.4 מ"מ
בממוצע רב שנתי עד תאריך זה ירדו 597.8 מ"מ

חסר רכיב