קיבוץ דפנה
קיבוץ דפנה
חסר רכיב

גשם יומי

17/04/2019
ממוצע רב שנתי לסוף שנה 602.9 מ"מ
ממוצע רב שנתי ימי גשם בשנה 67.5 ימים

גשם עד 17.04.19
הלילה והיום עד שעה 08:00
ירדו 8.9 מ"מ
ס"ה לפרק גשם זה 
15.8 מ"מ
סך הכל לעונה 828.2 מ"מ
ב-76 ימי גשם
אשתקד עד תאריך זה ירדו 434.8
 מ"מ
בממוצע רב שנתי עד תאריך זה ירדו 582.7 מ"מ

חסר רכיב