חסר רכיב

גשם יומי

11/04/2018
ממוצע רב שנתי לסוף שנה 608.0 מ"מ
ממוצע רב שנתי ימי גשם בשנה 67.8 ימים

גשם עד 11.04.18
הלילה והיום עד שעה 08:00
ירדו 4.5 מ"מ
ס"ה לפרק גשם זה 
5.5
 מ"מ
סך הכל לעונה 434.8 מ"מ
ב-48 ימי גשם
אשתקד עד תאריך זה ירדו 468.3 מ"מ
בממוצע רב שנתי עד תאריך זה ירדו 570.9 מ"מ

חסר רכיב