קבצים

http://www.dafna.org.il/media/sal/pages/680/f39_מניעת יתושים מכתב לישובים קיץ.pdf