קבצים

http://www.dafna.org.il/media/sal/pages/700/f39_העברת מי השתיה לדן המזרחי- 6 4 17.pdf