קבצים

http://www.dafna.org.il/media/sal/pages/714/f39_מדור צרכנות דפנה - כרטיסי אשראי.pdf