חסר רכיב

בריכה - 04-6945629

16/07/2017
מה-3.09.17 עד 14.10.17 כולל **למעט חגים
ימים א'-ה' 07:00-10:00 שחיית בוקר 
                                   לשחיינים בלבד
               16:00-19:00 לכלל הציבור
שישי-שבת 07:00-10:00 שחיית בוקר 
                                     לשחיינים בלבד
10:00-18:00 לכלל הציבור
חגים
ראש השנה 20-23.9.17  07:00-10:00 
                   שחיית בוקר לשחיינים בלבד
                 10:00-18:00 לכלל הציבור
יום כיפור 29-30.9.17  ערב כיפור 07:00-11:00 
                             שחיית בוקר לשחיינים בלבד
                                 יום כיפור הבריכה סגורה
סוכות 4-14.10.17    07:00-10:00 
                             שחיית בוקר לשחיינים בלבד
                10:00-18:00 לכלל הציבור
חסר רכיב