הכנס השני של מיזם "בריאות ואריכות חיים בגליל"

מועד התחלה: יום שני , 06/11/2017 , 13:30
מועד סיום: יום שני , 06/11/2017 , 00:00
מקום האירוע: מלון גליליון