קבצים

http://www.dafna.org.il/media/sal/pages/912/f39_הנחיות לשימוש נכון בחומרי בעירה לתנורים ביתיים נובמבר 2017.pdf