קיבוץ דפנה
קיבוץ דפנה
חסר רכיב

שעות פתיחת המרפאה

11/12/2017
טלפון 04-6945781
אחיות
ימים א' ב' ה'' 9:30-14:00
יום א'16:30-19:00
יום ג'9:30-13:30

יום ד'' 15:00-18:00

בדיקות דם
ימים ב' ג' ה' 7:30-8:15

רופא שעלאן מונג'אד + אחות

יום א' 16:30-19:30
יום ב' 9:30-13:00
יום ה' 8:30-9:00


מזכירה 04-6901616

ימים א' ב' ג' ה' 09:30-13:00

 

חסר רכיב