קבצים

http://www.galil-elion.org.il/מליאת-מועצה-אוגוסט-2016