קבצים

http://www.galil-elion.org.il/מליאת-מועצה-ספטמבר-2016