חסר רכיב

עם שלי יחימוביץ בדפנה 13.12.12

חסר רכיב