רשימת נופלים עם תמונה

פנינו מול פניהם

אל רשימת הנופל, לחצו על התמונה
בהתישבות ובהגנה
שלמה רובינשטיין
יזכור
זליג טנקל
יזכור
יעקב ברלינגר
יזכור
שלמה בן-יהודה
יזכור
מלחמת השחרור
חיים יונאי - יפה
יזכור
פולין דב
יזכור
אברהם לבנוני
יזכור
איסאקוב ז'אני
יזכור
במילוי תפקידם
יחזקאל שלמה
יזכור
ירחמיאל קויפמן
יזכור
עודד קוטון
יזכור
יהודה פרידמן
יזכור
טוביה סירקין
יזכור
מאיר גייר
יזכור
רונן בורנשטיין
יזכור
דני טאובליב
יזכור
מלחמת ששת הימים ובהתשה
מאיר פיגלסון
יזכור
אורי קוטון
יזכור
משה מלמד
יזכור
דוד סופר
יזכור
מלחמת יום הכיפורים
ראובן בורנשטיין
יזכור
דניאל חודוש
יזכור
מרק צולמן
יזכור
מלחמת שלום הגליל
מושיק ברודצקי
יזכור