מטעי דפנה

מנכ"ל - חיליק תנחלסון

טלפון/פקס 04-6945784

נייד  054-8133644

דוא"ל hmata@dafna.org.il

 

 

כל המטעים של דפנה אוחדו בשנים האחרונות לענף אחד.

ישנם שלושה גידולים (מינים) אבוקדו - 524 דונם,

הדרים - 376 דונם, נשירים 244 דונם.

   ב 2006 תתבצע נטיעה של 300 דונם הדרים נוספים.

אבוקדו

  

אטינגר                   

פוארטה                  

ארדיט                    

גליל                       

פינקרטון                

האס                     

ריד                      

שילר                    

-

-

-

-

-

-

-

-

   148 ד'

   36   ד'

   10   ד'

   8     ד'

   244 ד'

   59   ד'

   14  ד'

   5    ד'

הדרים

  אשכולית אדומה     -     229 ד'
  פומלית                 -     19   ד'
  פומלו טהיטי          -     15   ד'
  מינאולה                -     39   ד'
  מיכל                    -     15   ד'
  אור                      -    34   ד'
  תפוז ניוהול           -     15   ד'
  ליים                    -      5     ד'
  זנים שונים           -      5  ד'

נשירים

 אפרסק                  -                    35  ד'
 משמש                  -                    16  ד'
 נקטרינה                -                    50  ד'
 שזיף                    -                    143 ד'