קבצים

https://www.dafna.org.il/media/sal/pages/1324/f39_מה לעשות בעת הפסקת חשמל בדירה.pdf