קבצים

https://www.dafna.org.il/media/sal/pages/1334/f39_מכתב לתושב על המעבר למיצר.pdf