קבצים

https://www.dafna.org.il/media/sal/pages/1416/f39_הנחיות לפעולות מניעה וטיפול במפגע יתושים - מכתב לתושב.pdf