קבצים

https://www.dafna.org.il/media/sal/pages/645/f39_הסבר גרפי למצב האוכלוסיה השונה בדפנה 2.pdf