קבצים

https://www.dafna.org.il/media/sal/pages/665/f39_אמנת שרות לקוחות נקסטקום.pdf