קבצים

https://www.dafna.org.il/media/sal/pages/687/f39_שינויים בתעודת הזהות - מידע לגופים הציבוריים.pdf