קבצים

https://www.dafna.org.il/media/sal/pages/910/f39_סיכום הדרכה סבב ב דפנה.pdf