קבצים

https://www.dafna.org.il/media/sal/pages/1117/f39_פנקס כיס - מספרי טלפונים מנהלה.pdf