קבצים

https://www.dafna.org.il/media/sal/pages/1342/f39_מצגת שיקום כבישים - הסבר לציבור.pdf