קבצים

https://www.dafna.org.il/media/sal/pages/1449/f39_עדכונים בנוגע לשיפוץ כבישים יולי 2020.pdf