קיבוץ דפנה
קיבוץ דפנה
חסר רכיב

קניונית 04-6945742

17/03/2016
יום א' 06:00-19:30
יום ב' 06:00-19:30
יום ג' 06:00-19:30
יום ד' 06:00-19:30
יום ה' 06:00-19:30
יום ו'  06:00-14:00


שבת 10:00-14:00
חסר רכיב