קבצים

https://www.dafna.org.il/media/sal/pages/636/f39_נוסח מודעה לפי סעיף 6ב לחוק שכר מינימום.docx