קבצים

https://www.dafna.org.il/media/sal/pages/986/f39_הצהרה על מספר יחידות מגורים 25122017.pdf