חסר רכיב

קשר אל צוות חירום

18/04/2016

קשר  אל צוות חירום

יוגב-מידע ביטחון: 052-3784141

ערן - מידע ביטחון: 055-8807233

חגי - מנהל קהילה: 052-8853403

לילך– חינוך: 052-3992053

יהודה - תשתיות: 052-3784111

מוקד חירום מועצה 6816617/301

קב"ט מועצה אסף לנגלבן - 052-6191988

חסר רכיב