חסר רכיב
שער יזכור
יזכור עם ישראל את בניו ובנותיו
אשר חרפו נפשם
במאבק על המדינה בדרך
ואת חיילי צבא-ההגנה-לישראל
אשר נפלו במלחמות ישראל.
יזכר ישראל ויתברך בזרעו
ויאבל על זיו העלומים
וחמדת הגבורה וקדושת הרצון
ומסירות הנפש
אשר נספו במערכות הכבדות.
יהיו גיבורי הדרור והנצחון
הנאמנים והאמיצים
חתומים בלב ישראל לדור דור.

חסר רכיב