קיבוץ דפנה
קיבוץ דפנה
חסר רכיב

ביטוח בריאות קבוצתי לחברי התנועה הקיבוצית

10/04/2018
עדכון בעניין מכתב מחברת ביטוח הראל בנושא ביטוח קבוצתי:
1. המכתב מתייחס לביטוח "קטסטרופות" ואינכם נדרשים לעשות דבר בנושא זה.
2. כבעבר, הקיבוץ ממשיך לבטח את חבריו בביטוח זה מתוך כספי מס קהילה. 
3. הביטוח נועד בעיקרו לכיסוי הוצאות בגין תרופות יקרות מחוץ לסל. 
בברכה, אלי ליבנה bituah@kdafna.org.il 0523992060
חסר רכיב