קיבוץ דפנה
קיבוץ דפנה
חסר רכיב

מטעי דפנה

24/01/2016

מנכ"ל - מגן שנהב
פקס 04-8145825
נייד 
052-5688353
דוא"ל magensh8@gmail.com

בשנת 2016 שטחי המטעים בדפנה מכילים שני גידולים
אבוקדו - 594 דונם,
הדרים - 728 דונם,
סה"כ דונמים 1322
אבוקדו
זן      דונם  
אטינגר    133
פינקרטון    398
גליל 35.2
ריד 20.5
האס      7   
סך הכל    594

הדרים
זן         דונם 
סן רייז  356.5
אור    133
ניוהול 59.5
סמי     30
            הדס    33
      ליים        66.5
      מיכל           15
      קרה קרה     14.5
      מירב             20
      סך הכל       727.5
חסר רכיב