חסר רכיב

שלמה רובינשטיין (אבנר)

שלמה רובינשטיין (אבנר)
-
1910 - 06.09.1938
        יזכור 

בן פרל ומרדכי נולד ב-1910 בעיירה אושצ'ק ע"י וורשה נרצח ביום 06.09.1938 (י' באלול תרצ"ח) בשובו עם חבריו .מהעבודה בעגלה בכביש בית עובד - נס ציונה.
שלמה רבינשטיין נולד בעיירה הקטנה אושצ'ק על יד וורשה. בן למשפחה אדוקה וענייה. משלח ידם - רוכלות בכפרים. הוא יחד עם אביו היו יוצאים מדי יום ביומו לכפרים וחוזרים עם חשכה. כך הרוויחו את פת לחמם.
 
שלמה היה חביב על הכל, מסור מאוד לתנועה. ברגעים הפנויים שהיו לו היה מתמסר לעבודה ציבורית ושום דבר לא היה קשה לו. למען התנועה היה עושה הכל בשמחה. תוך מלחמה קשה עם הוריו אדוקים, אגן שלמה את ה"חלוץ הצעיר" והתמסר לחינוך הילדים הקטנים. גם בהיותו כבר בהכשרה לא שכח את החלוצים הצעירים, התעניין בהם והיה עמם בקשר.
גדולה הייתה שמחתו בצאתו להכשרה. המצב החומרי במשפחתו לא אפשר לו את צאתו מהבית, אך התגבר ובגנבה יצא את העיירה. הוא הגיע לקיבוץ בורוכוב - לפלוגת פלוצק. כעבור שנה אושרה העלייה אך מחוסר אמצעים כספיים לא עלה וחזר שוב לקיבוץ. שלמה לא התייאש, התמסר לעבודה כמקודם ובלבו התקווה לעלות. אחרי חמש שנים של הכשרה הוא עולה סוף סוף ארצה ומצטרף לפלוגה בנס ציונה, בה הספיק לחיות רק חמשה חודשים. היד המרצחת קפחה את חייו בעודנו צעיר בארץ.
 
אסתר היגר
רמת רחל - אושצ'ק.


חסר רכיב